Hastane ve sağlık kurumlarında, hastaların ihtiyaç duyduklarında hemşirelere ve sağlık personeline ihtiyaçlarını bildirmek için kullanılan sistemlerdir.  Hastaların hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil müşahede odalarından hemşirelere çağrı yapabilmesini, bu çağrıların adresinin hemşirelere Kapı Üstü Uyarı Lambaları, servis masalarında bulunan Hemşire Çağrı Panelleri, hemşire pager çağrı cihazlarıyla iletilmesini ve servis hemşirelerinin kullandığı akıllı kartlarla servis performansının kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir. Amaç, hastaların ihtiyaç duyduklarında hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil servis müşahade odalarından, hemşirelere çağrı yapılabilmesine olanak sağlayarak hemşirelere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesini sağlayarak hemşirelerin sunduğu hizmetin kalitesini artırmaktır.